Om Business Sparring

Mit navn er Gitte Ebert og jeg er stifter af Business Sparring.  

I mere end 25 år har jeg løst mange forskellige opgaver inden for økonomi, IT, revision,  personale og ledelse. 
Opgaverne er løst for såvel danske som internationale virksomheder. 

Min uddannelsesmæssige baggrund er HD,R og Cand. Merc. Aud.

Gennem årene har jeg bestridt poster i større revisionsfirmaer med mindre og mellemstore virksomheder som de primære kunder. Herudover har jeg over en årrække ledet økonomifunktionen i en international koncern samt arbejdet som konsulent. 

I mere en 15 år har vi i Business Sparring løst bl.a. følgende opgaver:

  • Implementering af økonomisystemer
  • Intern og ekstern rapportering
  • Optimering af forretningsgange
  • Budgetprocedure og budgetopfølgning
  • Likviditetsstyring og deltagelse i forhandling med banker
  • Rådgivning vedr. sammenlægning af økonomifunktioner i koncern
  • Undervisning i brug af økonomisystemer
  • Interim økonomichef i flere virksomheder
  • Sparring og udvikling af ledelse og medarbejdere
  • Mentorforløb med ejerledere og økonomichefer
Vi har en række konsulenter og specialister – og er klar til både større og mindre opgaver.

Jeg glæder mig til også at hjælpe din virksomhed en dag