Velkommen til Business Sparring

Business Sparring er et konsulentfirma, der løser en række forskellige opgaver inden for ledelse, økonomi, rådgivning og effektivisering. Vi har mange års erfaring fra en række virksomheder og brancher – og kan derfor oftest tilføre nye kunder værdi med det samme.

Business Sparrings nøgleord er:

  • Kvalitet
  • Tillid
  • Respekt
  • Udvikling

Vi er kendetegnet ved ydelser af høj kvalitet, og det er af afgørende betydning for os, at vi gør en forskel for vores kunder. Vi arbejder med en holistisk tilgang og ser på hele virksomheden og hjælper med optimering af  ledelse, økonomifunktion, systemer og indtjening.

Få et sæt nye øjne på

Vi kan med kort varsel tilføre din virksomhed nye kræfter. Få "nye øjne" på - og få optimeret økonomistyring og rapportering - så du er sikker på, at få de relevante og korrekte data - i rette tid til ledelse/bestyrelse.