Økonomistyring og analyse

Business Sparring tilbyder en række ydelser inden for økonomistyring, optimering af forretningsgange, effektivisering af økonomisystemet samt analyser og rapportering. 
Nedenfor er en række eksempler:

 • Rapportering – overblik over relevante informationer og nøgletal
 • Kriseramt virksomhed – inkl likviditetsstyring
 • Gennemgang og effektivisering af udnyttelsen af virksomhedens økonomisystem
 • Budgettering og drøftelser af virksomhedens indtjeningspotentiale
 • Budgetopfølgning og sparring med ledelsen
 • Analyser af indtjening – f.eks. fokus på de varer/kunder/forretningsområder, som virksomheden tjener penge på og hvilke, der måske bør nedprioriteres
 • Gennemgang og optimering af forretningsgange i økonomifunktionen
 • Opbygning af rapporterings- og analysemodeller, som ofte efterfølgende kan anvendes af virksomhedens eget personale
 • “Oprydning” og afstemning af bogholderi
 • Klargøring af materiale til revisor forud for årsafslutning
 • Opsætning og tilretning af flere økonomisystemer
 • Implementering af rejseafregningssystemer 

Har du brug for overblik

Vi hjælper med at skabe overblik
Vi sikrer, at data er pålidelige Vi hjælper med rettidig og retvisende rapportering