Referencer

NANOVI: Business Sparring varetog bogføring, løn, controlling og økonomisk rapportering for Nanovi igennem flere år. Herudover var Gitte løbende en værdifuld sparringspartner i vores vækst og udvikling fra en opstartsvirksomhed til en forretning omfattende både produktudvikling, produktion og salg. Gittes arbejde er på både det operationelle og det strategiske plan kendetegnet ved en høj effektivitet, et godt overblik og proaktivitet – samt ikke mindst af et mærkbart engagement i kunden.

Jeg har gennem mere end 10 år samarbejdet med Business Sparring / Gitte Ebert. Gitte har løst mange forskellige opgaver i flere selskaber – senest i Fluoguide. Hun har været med fra opstart og opbygget økonomifunktion og rapportering mm. Gitte leverer altid varen - i høj kvalitet, med stor integritet og ordentlighed. Og hun sætter også klare grænser for, hvad der ikke naturligt hører under hendes opgaveløsning.”

HJERTEFORENINGEN : Gitte Ebert fungerede som interim økonomichef i Hjerteforeningen fra primo marts til medio juli 2012. Gitte var i denne periode ansvarlig for administration, økonomi og IT funktionerne i Hjerteforeningen og indgik derudover i Ledergruppen. Gitte ydede en imponerende indsats. I løbet af ultrakort tid lykkedes det Gitte at danne sig et overblik over de væsentligste fokusområder, at få månedsregnskaberne rapporteret i et enkelt og forståeligt format og at få afdelingen motiveret og engageret. Gitte var ligeledes yderst konstruktiv i Ledergruppen og bidrog i den relativt korte tid hun var hos os med mange gode ideer og synspunkter, og jeg havde stor glæde af at sparre med Gitte. Jeg kan give Gitte mine varmeste anbefalinger.

RIKKE HERTZ COUNCELING: Gennem flere år har jeg samarbejdet med Business Sparring som en væsentlig og meget vigtig rådgiver i forbindelse min virksomhed. Naturligvis både på det financielle plan men i høj grad også omkring hele min drift af virksomheden. Gitte Ebert er en meget kompetent rådgiver og med stor indlevelse, engagement og ansvarlighed rådgiver og sparrer effektivt og kontant med mig. Hun er meget pligtopfyldende og har gode stærke værdier og holdninger, som bidrager optimalt til jeg kan tæffe beslutninger ud fra konkrete fakta. Derudover rummer hun også den brede forståelse for det at drive en virksomhed, og lytter aktivt og stiller relevante og aktiverende spørgsmål, alt i alt en meget kompetent og behagelig sparringspartner. Jeg giver mine aller største anbefalinger til Business Sparring og er taknemmelig for dem som samarbejdspartner.

GERTSEN & OLUFSEN: forbindelse med at jeg overtog en rolle som CFO brugte jeg Gitte Ebert i en årrække i processen med at rydde op i og reetablering af virksomhedens økonomistyringssystem. Desuden hjalp Gitte med at implementere processer i selve økonomiafdelingen og økonomiske processer også i resten af organisationen. Derudover hjalp Gitte med rekrutteringsopgaver. Samarbejdet med Gitte Ebert har været enestående. Udover en meget høj faglighed og et stort overblik tilførte Gitte økonomiafdelingen en høj arbejdsmoral og et godt arbejdsklima. Personligt har nydt samarbejdet med Gitte, hvor hun også har været en super sparringspartner for mig som CFO. Jeg ser frem til igen at kunne samarbejde med Gitte Ebert.