Interim assistance

Assistance for en kortere eller længere periode, hvor virksomheder af forskellige årsager ikke ønsker at ansætte fast personale til løsning af opgaven.

Det kan f. eks. være i forbindelse med sygdom, barsel, projekter, en mellemperiode inden nyt personale starter osv.

Business Sparring kan i disse situationer hjælpe med en interim assistance og ledelse – fx:

  • CFO
  • Økonomichef
  • Sparringspartner for ledelsen
  • Controller
  • Regnskabschef
  • Assistance med ansættelse af ledere og medarbejdere til økonomifunktionen

Få hurtig hjælp

Vidste du, at du med kort varsel kan få professionel interim hjælp - uden de forpligtelser, der følger med ansættelser.