forside   vision   ydelser   netværk   referencer   mentoring   kontakt   links  

forside > ydelser > outsourcing

Outsourcing


BUSINESS SPARRING påtager sig ansvaret for hele eller dele af økonomifunktionen.  
 1. Fuld outsourcing
  Her varetager BUSINESS SPARRING ansvaret for hele økonomifunktionen. Opgaven løses af et team af medarbejdere med forskellige kompetencer. Herved sikres, at alle ressourcer udnyttes bedst muligt - og at der kun betales for de timer, der faktisk er behov for i den enkelte virksomhed. Vi sørger for alt - bogføring, betalinger, løn, moms, indberetninger mv. 

 2. Outsourcing af f.eks. funktionen som regnskabschef
  Mange mindre virksomheder har ofte selv ansat en bogholder, som tager sig af alle daglige rutiner i bogholderiet.
  Når virksomheden vokser, vil der efterhånden opstå et behov for en mere overordnet styring og analyse af økonomiområdet, uden at det giver plads til en fuldtids/ fastansat regnskabschef. Her kan en outsourcing af denne funktion bringe en erfaren regnskabschef ind i virksomheden, f. eks. en dag om ugen. Herved tilføres virksomheden den nødvendige styring, og det sikres, at ledelsen får de rigtige informationer som grundlag for planlægningen af virksomhedens fortsatte vækst. I denne situation vil den "eksterne" regnskabschef ofte være i stand til at lære virksomhedens eget personale, at varetage yderligere opgaver f.eks. i forbindelse med udarbejdelse af analyser mv.

 3. Outsourcing for en periode
  I forbindelse med ekstraopgaver eller ved længerevarende sygdom blandt eget personale, kan BUSINESS SPARRING stille medarbejdere til varetagelse af bogholderiopgaven til rådighed. Herved kan der med kort varsel bringes erfarne folk ind i regnskabsafdelingen, således at der ikke opstår perioder, hvor virksomhedens daglige opgaver ikke varetages.
Få bedre tid til at koncentrere dig om
din virksomheds drift og udvikling -
 
og lad os tage os af alle opgaver
inden for regnskab og bogholderi.
 
 
BUSINESS SPARRING ApS - Sjælsøparken 3 - 3460 Birkerød - Tlf.: +45 7023 6898 - ge@businesssparring.dk